Prodejna Zahrádkář


Teplická 368/68, Děčín 4
(naproti divadlu)

Prodejní doba
Adresa
Fakturační údaje
Kontakt
 

Hlavní stránka -> Zelené hnojení


Zelené hnojení je druh organického hnojení, při kterém se do půdy zapravuje biomasa rostlin vypěstovaných pro tento účel. Cílem je obohatit půdu o organickou hmotu i živiny a tím zvýšit půdní úrodnost.
Vhodné rostliny můžete vysévat od jara až do podzimu. Pokud nestihnete na podzim rostliny včas zarýt, nic se neděje. Půda bude alespoň přes zimu chráněna před mrazem a rostliny zaryjete brzy zjara, jakmile to počasí dovolí. Rostliny na zelené hnojení můžete nechat narůst do různých fází. Méně narostlé rostliny zaryjete rovnou celé nebo je můžete nechat vykvést. Květy zkrášlí Vaši zahrádku, což oceníte nejen Vy, ale i užitečný hmyz. Následně po odkvětu rostliny zaryjete. V tomto případě je vhodné rostliny nasekat na menší části.

Zelené hnojení - Semínko

Hořčice

Hořčice mezi zahrádkáři velice oblíbená. Vyžaduje dostatek vláhy. Má nízké nároky na kvalitu půdy a klimatické podmínky. Daří se ji i v chladnějších a vyšších oblastech. Snáší mrazíky až -2?C. Tvoří hodně kořenové hmoty, která potlačuje růst plevelů. Je velmi medonosnou rostlinou.

Řepka ozimá

Řepka ozimá je velice oblíbená plodina. Vhodná pro všechny typy půd, snáší i pozdější výsevy. Rychle vzchází a dobře potlačuje plevel. Zvyšuje úrodnost půdy, brání erozi půdy a vyplavování nitrátů do spodních vod. Poskytuje hojnou pastvu pro včely.

Peluška jarní

Peluška jarní se vysévá samostatně nebo ve směsi s podpůrnou obilovinou (ovsem). Pěstuje se v chladnějších oblastech, na písčitých a sušších půdách, odolává podzimním mrazíkům. Příznivě obohacuje půdu o dusíkaté látky, zlepšuje půdní struktury a působí fytosanitárně.

Pohanka

Pohanka je rychle rostoucí teplomilná rostlina. Dokáže prospívat i na chudé půdě s nízkým obsahem živin, kde je schopna vytvářet značné množství biomasy. Zvyšuje dostupnost živin, především fosforu a zlepšuje půdní strukturu. Je velmi odolná proti většině škůdců i obvyklým chorobám. Je vhodná jako pastva pro včely.

Luskoobilní směs

Luskoobilní směs umožňuje zvýšit obsah humusu v půdě, zlepšuje fyzikální vlastnosti půdy, zvyšuje makrobiologické aktivity včetně fytosanitárního účinku, zajišťuje odplevelení půdy a zlepšuje její celkovou úrodnost. Obohacuje půdu o potřebný dusík. Zabraňuje vyplavování živin a přemísťuje živiny ze spodních vrstev do ornice.